Dashboard
Digi-DAP
Document management
Bedrijfsbehandelplannen en bedrijfsgezondheidsplannen digitaal invullen, ondertekenen en versturen. Binnen Digi-DAP kunt u eenvoudig controleren bij welke veehouders de plannen nog moeten worden ondertekend en ingestuurd. Er is ook een module "Plan van Aanpak Salmonella voortdurend besmet bedrijf" beschikbaar.
BEKIJK